1. Przy wskazanej stawce godzinowej, przy przyjmowaniu zlecenia do wykonania, szacowana jest czasochłonność tego zlecenia przez podanie maksymalnego czasu jaki może być konieczny do jego wykonania.

    Ostatecznie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rzeczywistego czasu w jakim zlecenie zostało wykonane, jednak wynagrodzenie nie może być wyższe niż wskazane przy przyjęciu usługi do wykonania.

  2. Przy wskazanej stawce godzinowej, wg faktycznego czasu oddanego do dyspozycji klienta.