• kompleksowa obsługa prawna (status Twój prawnik)
  • konsultacje i porady prawne
  • windykacja
  • zastępstwo prawne (reprezentowanie klienta wobec innych osób  i podmiotów)
  • zastępstwo procesowe (reprezentowanie klienta przed sądami)
  • pisma w sprawach sądowych, urzędowych i inne